Erskine & Friends
Väsjöskolan
Förbindelsehallen
Hus 14, Gasverket
Gasklocka 5, Gasverket
Norrviken Sjösportcenter
Canteen, Rudbeck Upper Secondary School
Bro Park
Kville Market Hall
Log House