Hus 14, Gasverket

Stockholm, 2020-

Renovation of one of the buildings in the old Gasworks, by Ferdinand Boberg.

Our main focus is to work in a conscious way that protects and highlights the buildings' original architecture and it's industrial history. We preserve the house's characteristic room formation with high bright rooms, glazed lanterns and robust materials.

 

Gasverksområdet i Hjorthagen var från 1850-talet fram till nedläggningen 2011 en gasproduktionsanläggning som försåg Stockholms stad med stadsgas. Ferdinand Boberg ritade de karaktäristiska husen i rött tegel med vackra och välgjorda detaljer som rundbågiga fönster, mjukt välvda inåt. Varje hus i anläggningen hade en specifik uppgift för att säkra kedjan i gasproduktionen.

Nu genomgår hela Gasverksområdet en total förvandling. Från att ha varit ett stängt industriområde till att bli en karaktärsfull stomme i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden med museum, skolor, restauranger och kontor kring ett centralt torg.

Vi arbetar med Hus 14, även kallat Verkstadshuset, som fungerade som verkstad och är det enda huset i området som inte har innehållit gasproduktion. Huset kommer att innehålla en stor restaurang på entrévåningen samt kontor på det övre planet.

Vårt främsta fokus är att arbeta utifrån ett genomtänkt antikvariskt förhållningssätt som värnar och lyfter fram byggnadernas ursprungliga arkitektur och husets industrihistoria. Vi bevarar husets karaktäristiska rumsbildning med höga ljusa rum, uppglasade lanterniner och robusta material.

/media/53bpdhrb/img_6749.jpg /media/ey5hfeuk/img_6764.jpg /media/3ojpldhb/1920px-värtagasverket-_boberg-_1890.jpg /media/j3ses5an/boberg-1.jpg /media/t3we1oyp/img_6729.jpg