Bro Park

Upplands Bro, 2013-16

Competition proposal, first prize.

New national venue for Horse Racing.

Placed in the open rural landscape of Mälardalen, the projects aim is to melt together the existing cultural landscape with the functions of a modern racecourse. The buildings signature, the curved edge of the roof, is the result of the height of the cantilevering beams carrying the terraces and roofs, and the thinness of the slabs between them.

 

Platsen är Önsta gård, 3 mil väster om Stockholm. Anläggningen ligger på en stor jordbruksfastighet i mötet mellan det uppländska slättlandskapet och Mälardalens mer småskaliga sprickdalslandskap. Gården har gamla anor och här finns en befintlig gårdsmiljö med en brokig och värdefull kulturhistoria. Projektets målsättning har varit att skapa en galoppanläggning som väver samman den befintliga kulturmiljön och landskapet med den nya banan och dess byggnader för publik och aktiva. Publikområde, gårds- och parkmiljö med stallar och utrymmen för träning kommer över tid bilda en helhet som välkomnar till besök och aktiviteter även utanför tävlingsdagar.

De två nya byggnaderna, en för publik och en för jockeys och funktionärer, är gestaltade med en paviljonglik lätthet och i en skala som ansluter till den befintliga bebyggelsen. Takskivornas och terrassernas starka horisontalitet spelar med det utsträckta landskapets vyer och galopptävlingarnas fart och kraft.

Byggnadernas signatur, takfotens bågform, kommer av den konstruktivt maximala höjden vid balkarna i stomlinjerna och den minimala höjden däremellan. Där innertakets träribbor välver ner mot balkarnas lågpunkter bildas ett släpp mot bjälklagsplattorna som rymmer tekniska installationer.

Photos by Åke E:son Lindman

/media/nu0jfooz/02_bro_park_2000.jpg /media/cl4byiws/10_bro_park_2000.jpg /media/goxfrfu4/11_bro_park_2000.jpg /media/sxnejnax/12_bro_park_2000.jpg /media/lcxm25ky/03_bro_park_2000.jpg /media/gu4gwxcs/04_bro_park_2000.jpg /media/rrkmbosa/07_bro_park_2000.jpg /media/grllxxzk/06_bro_park_2000.jpg /media/a32nrmk5/09_bro_park_2000.jpg /media/lf2pyb3k/13_bro_park_2000.jpg /media/t3gbbxc5/08_bro_park_2000.jpg /media/exppoasd/05_bro_park_2000.jpg /media/sg0p1og0/01_bro_park_2000.jpg