Appell Arkitektkontor grundades 2007 i Stockholm av Gustav Appell.  Sedan dess har kontoret skissat fram och genomfört många ny- och ombyggnadsprojekt inom bostäder, arbetsplatser och offentliga byggnader. Vår grundtanke är att den arkitektur vi skapar skall vara innovativ, funktionell och vacker, men också byggbar. Vi tror mer på enkelhet än komplexitet och våra idéer skall alltid vara så bärkraftiga att de kan fortsätta utvecklas och bli verklighet.

Byggande är ett lagarbete. Alla som jobbar med oss skall känna och se att vi finner deras möjligheter och accepterar deras begränsningar. Vi tror alltid på öppenhet och dialog, inom vår egen organisation och gentemot kollegor, samarbetspartners och kunder. Vi värdesätter yrkeskunskap och noggrannhet i allt vi gör och vi sätter gärna samman och leder konsultteam med underkonsulter för bland annat konstruktion, byggnadsakustik och landskapsgestaltning. Vi erbjuder även tjänster för projekteringsledning och byggkalkyler. 

Appell Arkitektkontor har vunnit flera arkitekttävlingar och fått priser och omnämnanden för god arkitektur. Bland annat Göteborgs bästa byggnadsverk 2014 av Per & Alma Olssons fond samt nomineringar till European Mies van der Rohe Award för Kville Saluhall och Sveriges Arkitekters Kasper Salin Pris för Kville Saluhall 2013 och Bro Park 2016.

Appell Arkitektkontor was founded in Stockholm by Gustav Appell in 2007. Since then we have designed and built numerous projects in a diverse body of work, including housing, workplaces and public buildings. Our fundamental idea is that the architecture we create must not only be innovative, functional and beautiful, but also buildable. We believe in simplicity over complexity and we know that our concepts must always be strong enough to carry through all the way to the built result.

Construction is a teamwork. We want everyone who works with us to feel and see that we find their possibilities and accept their limitations. We believe in dialogue and openness, within our own organisation as well as with partners, colleagues and clients. We value professional knowledge and attention to detail in everything we do and we gladly put together and lead teams including partners for structural engineering, building acoustics and landscaping. We can also offer services in project management and building cost calculation.

Appell Arkitektkontor has won several architectural competitions and won awards and citations for good architecture. Including Gothenburg's best building 2014 by Per & Alma Olsson Foundation and nominations for European Mies van der Rohe Award for Kville Saluhall and Architects Swedens Kasper Salin Prize for Kville Market Hall 2013 and Bro Park 2016.