Gasklocka 5, Gasverket

Stockholm, 2021-

Transformation of a spherical enclosed gasometer from the 1970s.

In order to transform the machine into an office building we cut a slice for a new large glass partition and we add a new staircase that ascends through the void and connects to the new floors. The new additions are subordinate to the original volume, which is always readable in the urban space.

 

Med så få åtgärder som möjligt förvandlas Gasklocka 5, en sluten svävande sfär från 1970-talet, från maskin till kontorsbyggnad.

De nya tilläggen underordnar sig ursprungsvolymen som alltid är tydligt avläsbar i stadsrummet. Vi tillför ett rakt snitt som ger dagsljus till fyra nya kontorsplan. En ny rak ståltrappa klättrar upp i hålrummet innanför det befintliga stålskalet och synliggör den unika orörda insidan av gasklockan. Genom det nya tydliggörs ursprunget. Rumsliga upplevelser skapas både utvändigt och invändigt.

Gasklockans svävande uttryck bibehålls genom att undersidan är helt oförändrad och att det skapas genomblickar på marknivån. De befintliga pelarna bevaras i sin helhet, de kompletteras med nya cirkulära nättare stålpelare. Det översta planet görs förslagsvis till entréplan för gäster. Publika och mer representativa funktioner placeras här så att alla får uppleva det unika höga välvda rummet.

/media/rs4dxkqx/05_gasklocka5_2000px.jpg /media/2vylpfbz/13_gasklocka5_2000px.jpg /media/slzbf2aa/01_gasklocka5_2000px.jpg /media/2uwmpcsn/06_gasklocka5_2000px.jpg /media/cmvhxo5k/07_gasklocka5_2000px.jpg /media/njbp3yaj/08_gasklocka5_2000px.jpg /media/aignknha/04_gasklocka5_2000px.jpg /media/m5blsahu/09_gasklocka5_2000px.jpg /media/hx2ldlq0/10_gasklocka5_2000px.jpg /media/z5hpaeyr/03_gasklocka5_2000px.jpg /media/5nhbjah2/11_gasklocka5_2000px.jpg /media/oq3dvrp4/12_gasklocka5_2000px.jpg /media/slzbf2aa/01_gasklocka5_2000px.jpg