Kville Market Hall

Gothenburg, 2012-13

Competition proposal, first prize.

The new market hall is situated in Hisingen, north of the river. It is conceived as a very open and public building, built in the traditional yellow brick of Gothenburg.

Saluhallen ligger i Göteborgs nya gröna stadsdel Kvillebäcken, norr om Göta Älv. Tävlingsförslaget tog sin utgångspunkt i idén om saluhallen som en superoffentlig byggnad. Här krävs ingen biljett för att komma in och det ställs inte heller något krav på att konsumera.

Saluhallen vill vara en katalysator för stadsliv, ett interiört torg med tre huvudentréer och flera sekundära ingångar som knyter an till omgivningens rörelsestråk. Saluhallen flankeras av ett litet salutorg där byggnadens trappande volym släpper ner eftermiddagssolen till torget. När det stora stadsbyggnadsprojektet Kvillebäcken står färdigt kommer saluhallen ligga centralt i det stadsrum som kopplar ihop nya och befintliga stadsdelar kring Vågmästareplatsens spårvagnshållplats, 5 min från Göteborgs centrum.

Traditionellt är en saluhall en ganska sluten byggnad. Ambitionen att öppna upp byggnaden mot omgivningen och samtidigt ge bra butiksytor har varit en utmaning i den inre organisationen. Entréplanet är reserverat för butiker, på övre planet finns serveringar och en utvändig terrass. Den översta våningen är i själva verket en lanternin som ger en ljus, högrest inre hall. Den repetetiva och lågmälda fasadgestaltningen bygger på idén om byggnaden som bakgrund för sitt innehåll. Det ger också flexibilitet eftersom nya entréer kan tas upp och glasningar läggas till eller tas bort, utan att den grundläggande arkitektoniska gestaltningen förvanskas.

Byggnadens materialpalett är vald för att vara robust vacker och tålig över tid; göteborgsgult tegel, stålglaspartier, rå betong och rostfritt stål. Hallens form gav möjlighet till en styrd självdragslösning som ger byggnaden dess huvudsakliga ventilation och kylning. I tegelfasaden har utvalda stenar fått koppytan glaserad med en klar glasyr som i vissa vinklar och ljusförhållanden ger fasaden ett blänkande mönster.

Photos by Mikael Olsson & Åke E:son Lindman

/media/5mzcdc2q/04_kville_saluhall_2000.jpg /media/kw4etmsg/13_kville_saluhall_2000.jpg /media/0tal05dl/16_kville_saluhall_2000.jpg /media/tstbkaw5/14_kville_saluhall_2000.jpg /media/i5rd2xtu/15_kville_saluhall_2000.jpg /media/cz4jyluj/17_kville_saluhall_2000.jpg /media/rmcd1win/01_kville_saluhall_2000.jpg /media/hvxk2npt/02_kville_saluhall_2000.jpg /media/kwmf5jb2/03_kville_saluhall_2000.jpg /media/fdfjude1/05_kville_saluhall_2000.jpg /media/d0lpuq1o/06_kville_saluhall_2000.jpg /media/ipeollek/07_kville_saluhall_2000.jpg /media/qvpnhokm/09_kville_saluhall_2000.jpg /media/slwmeaap/10_kville_saluhall_2000.jpg /media/2otorxfg/12_kville_saluhall_2000.jpg /media/iswfizih/18_kville_saluhall_2000.jpg /media/fihhszg2/08_kville_saluhall_2000.jpg /media/eqvpvhws/11_kville_saluhall_2000.jpg /media/npugmrro/19_kville_saluhall_2000.jpg