Villa H

Lidingö, 2010

Remodeling of a 60s private house.

 

60-talsvillans karakteristiska tegelarkitektur har genom små tillägg och renodling av befintliga delar getts ett samtida uttryck. Tegel, betong, vit puts och glas bildar en ny helhet där materialitet och immaterialitet kontrasterar. Byggnadens entré är koncentrerad och successivt öppnar sig interiörens rum mer och mer, till total öppenhet i mötet med havet och himlen.

/media/t31fccxl/01_villa_h_2000.jpg /media/ahwedsfs/02_villa_h_2000.jpg /media/cbqf3pcg/03_villa_h_2000.jpg /media/d4mltcab/04_villa_h_2000.jpg /media/noxjqefw/05_villa_h_2000.jpg