Rotfrukten

Sollentuna, 2017-

Byggnadens gestaltning karaktäriseras av livförskjutningar i fasaderna. Det ger den högresta byggnadskroppen slankhet och en skulptural form. Balkongernas vinklingar, placeringar och utformning skapar variation i fasadgestaltningen. Alla lägenheter får generösa fönsterpartier som bidrar till byggnadens känsla av lätthet och som ger ljusa lägenheter med utsikt.

Byggnadens möte med marken tas om hand runt om huset med en sockelvåning med en yta som är mer bearbetad är våningarna ovanför. Entrén ges tydlighet med ett fasadindrag på pelare, som bildar ett skyddande tak över ingången.

/media/n0tcy5p1/01_rotfrukten_2000.jpg