Rotfrukten

Sollentuna, 2017-

Rental apartments building for Sollentunahem.

The design of the building is characterized by the angles in the facades, giving the high volume a slender shape. All apartments have generous windows that contribute to the house's sense of lightness and that provide bright apartments with views.

 

Byggnadens gestaltning karaktäriseras av livförskjutningar i fasaderna. Det ger den högresta volymen en slank karaktärsfull form. Balkongernas vinklingar, placeringar och utformning skapar variation i gestaltningen. Alla lägenheter får generösa fönsterpartier som bidrar till husets känsla av lätthet och som ger ljusa lägenheter med utsikt.

/media/n0tcy5p1/01_rotfrukten_2000.jpg