Hammarbyskogen

Stockholm, 2018-

De två kvarteren skapar en fortsättning på Hammarbyhöjdens unika modernistiska kvaliteter av bevarad naturmark som möter väl gestaltade bostadshus med omsorgsfullt bearbetade detaljer och subtil individuell variation. Liksom i Hammarbyhöjden förhåller sig husen stadsmässigt mot gatan och torget för att sedan  lättas upp i mötet mot naturen där gavlar möter naturmark och sparade träd.

Byggnaderna byggs med stommar av massivträ och materialpaletten tar sin utgångspunkt i mötet mellan stad och natur. Sockelvåningens robusta tegel möter gata, trappor och nivåskillnader. Mot naturen blir sockeln lägre och knappt märkbar, men fortfarande funktionellt tålig i mötet med mark. Tegelkulören inspireras av färgtoner i befintliga hällar och naturmark. Våningarna ovan sockeln har träfasader, med traditionellt målad lockpanel respektive storskalig fjällpanel av obehandlad kärnfura.

Hela kvarteret ligger i souterrain vilket innebär att bottenvåningen är enkelsidig. Här placeras bostadsentréer, lokaler och mindre enkelsidiga lägenheter.

Släpp mellan byggnadsvolymerna skapar variation i gaturummet och ger möjlighet till visuell kontakt med naturen och Hammarbybacken.

/media/eclj44zl/01_hammarby_2000.jpg /media/lohfy4jz/02_hammarby_2000.jpg /media/bkuncffb/03_hammarby_2000.jpg /media/aqyhuhie/04_hammarby_2000.jpg /media/cyodoigs/05_hammarby_2000.jpg /media/s51lf2ls/fota-om.jpg