Eklövet

Sollentuna, 2018-

Byggnadens fasadgestaltning tar sin inspiration från det stadsmässiga läget och den vackra befintliga 50-talsbebyggelsen längs Skyttevägen. Fasaderna utförs med ljus puts och en upprepande, lugn fönstersättning som ger ljusa lättmöblerade lägenheter. Mot gårdssidan ligger balkonger medan gatusidan är mer stadsmässig i sitt uttryck, med variation i form av franska balkonger med smidesräcken i vissa lägen. I mötet mellan byggnadens lägre del och högre del görs ett indrag av fasaden mot gatan som bryter ner byggnadens skala. I indraget ligger balkonger, samt på bottenvåningen en lokal med egen entré och golvnivå i höjd med gatan.

Byggnaden ligger i ett souterrängläge med anslutande gator mot öster och söder samt anslutande naturmark mot norr och väster.  Det ger möjlighet till en skyddad och lugn bostadsgård väl lämpad för gemensamma funktioner för umgänge och lek.

/media/btfh0jrx/01_ekl-vet_2000.jpg /media/bxnnrjfl/02_ekl-vet_2000.jpg /media/g30l0av2/03_ekl-vet_2000.jpg /media/pfadh3d4/04_ekl-vet_2000.jpg