Eklövet

Sollentuna, 2018-

Rental apartments building for Sollentunahem.

The building's façade design takes its inspiration from the urban location and the beautiful existing 50s buildings along Skyttevägen. The facades are made with a repetitive, calm window composition that provides bright, easily furnished apartments.

 

Byggnadens fasadgestaltning tar sin inspiration från det stadsmässiga läget och den vackra befintliga 50-talsbebyggelsen längs Skyttevägen. Fasaderna utförs med ljus puts och en upprepande, lugn fönstersättning som ger ljusa lättmöblerade lägenheter. Mot gårdssidan ligger balkonger medan gatusidan är mer stadsmässig i sitt uttryck, med variation i form av franska balkonger med smidesräcken i vissa lägen. 

Byggnaden ligger i ett souterrängläge med anslutande gator mot öster och söder samt anslutande naturmark mot norr och väster.  Det ger möjlighet till en skyddad och lugn bostadsgård väl lämpad för gemensamma funktioner för umgänge och lek.

/media/w24n1pum/03_eklövet_2000.jpg /media/2csbxhhp/02_eklövet_2000.jpg /media/pwgjlhgi/05_eklövet_2000.jpg