Vårfru Church

Fruängen, 2003

Competition proposal, honorary mention.

Ett församlingshus av rött tegel från femtiotalet byggs till med ett högrest ljust kyrkorum. Den nya volymen har en inre stomme av trä, klätt med semitransparent linitglas och med en sockel av tegel likt den befintliga byggnaden.

Den befintliga exteriöra paletten kompletteras bara med ett nytt material och därmed kan den nya byggnadskompositionen med både församlingshem och kyrka framstå som en samlad enhet.

/media/2vpfp4ae/01_fru-ngen_2000.jpg /media/r1udqocy/02_fru-ngen_2000.jpg /media/ziehekiu/03_fru-ngen_2000.jpg /media/hqfgek0s/04_fru-ngen_2000.jpg