Sydhavn Church

Copenhagen, 2016

Competition proposal, third prize.

Kyrkan är en ljus tegelbyggnad med kyrkorummets högresta volym väl synlig i den omgivande staden. Omgivningens framtida karaktär av täta stadsrum och öppna vattenrum speglas i byggnadens volymspel och rumsliga organisation.

Byggnadens arkitektoniska uttryck, exteriört och interiört, karaktäriseras av tegelstenens tekniska möjligheter och starka materialitet. Hantverket finns ner i detaljerna och alla får möjlighet att förstå och känna hur kyrkan byggts upp, sten för sten. Exteriörens enkla volymspel detaljeras med reliefmurning och klarglaserade stenar i fält och mönster.

Starkast blir uttrycket i kyrkorummet. Där ställs tegelbyggandets möjligheter på sin spets med ett högt murat tunnvalv som kontrasteras mot korets indirekta överljus.

/media/344hbmgt/01_kyrka_sydhavn_2000.jpg /media/1hlf51c0/02_kyrka_sydhavn_2000.jpg /media/jibgyid4/04_kyrka_sydhavn_2000.jpg /media/etklxq2n/03_kyrka_sydhavn_2000.jpg