Nya Kungsberget upper secondary school

Linköping, 2017

Competition proposal, second prize.

Det nya kvarteret Kungsberget förstärker de anslutande gaturummen med en sekvens av byggnader som relaterar i skala till den befintliga bebyggelsen. Mot söder förlängs parkens gröna rum in i kvarterets hjärta.

Skolans huvudbyggnad är en högrest volym som tar plats i stadsbilden som fondmotiv vid Drottningtorget. Byggnaden är enkel och klar i sin grundläggande geometri, men relaterar samtidigt till sin omgivning med små utkragningar och förskjutningar. Skolans inre rikedom av funktioner återspeglas i fasadens skiftande gestaltning från våning till våning. Från entréplanets totala öppenhet, till administrationsytornas rytmiska funktionella fönstersättning och ensemblesalarnas slutna fasader.

/media/awxjbe03/01_nya_kungsberget_2000.jpg /media/s1bcumkn/02_nya_kungsberget_2000.jpg /media/b2pfzpm2/03_nya_kungsberget_2000.jpg