Nya Kungsberget Upper Secondary School

Linköping, 2017

Competition proposal, second prize.

The school's main building is a high volume facing Drottningtorget. The building is simple and clear in its basic geometry, but at the same time relates to its surroundings with small cantilevers and displacements.

 

Det nya kvarteret Kungsberget förstärker de anslutande gaturummen med en sekvens av byggnader som relaterar i skala till den befintliga bebyggelsen. Mot söder förlängs parkens gröna rum in i kvarterets hjärta.

Skolans huvudbyggnad är en högrest volym som tar plats i stadsbilden som fondmotiv vid Drottningtorget. Byggnaden är enkel och klar i sin grundläggande geometri, men relaterar samtidigt till sin omgivning med små utkragningar och förskjutningar. Skolans inre rikedom av funktioner återspeglas i fasadens skiftande gestaltning från våning till våning. Från entréplanets totala öppenhet, till administrationsytornas rytmiska funktionella fönstersättning och ensemblesalarnas slutna fasader.

/media/b2pfzpm2/03_nya_kungsberget_2000.jpg /media/vcwabhv0/04_nya_kungsberget_2000.jpg /media/awxjbe03/01_nya_kungsberget_2000.jpg /media/lvale5ca/05_nya_kungsberget_2000.jpg /media/s1bcumkn/02_nya_kungsberget_2000.jpg