Kattvikskajen Swimming Bath

Hudiksvall, 2008

Competition proposal, first prize.

Förnyelsen av gamla industritomter i stadens hamnområde skulle inledas med byggandet av ett nytt publikt badhus. Byggnadens träfasader knyter an till Hudiksvalls träbyggnadshistoria och till det kallbadhus som en gång funnits på platsen. Takets kraftigt utskjutande skiva speglar vattnet och havsvikens horisontalitet. Genom en planlösning med den stora bassängen i byggnadens mitt och öppningar över hörnen skapas rum som både svarar till badandets krav på intimitet och det spektakulära läget med utsikt mot hav och stad.

/media/n2ppkuj0/01_hudiksvall_2000.jpg /media/luid5amg/02_hudiksvall_2000.jpg