Canteen, Rudbecks upper secondary school

Sollentuna, 2018-20

Skolans nya matsal är en tillbyggnad som introducerar två nya material till byggnadens tidstypiska materialpalett.  Förhoppningsvis tillförs både nya kvalitéer samtidigt som befintliga materialkvalitéer förtydligas i kontrast mot det nya.

Invändigt är tillbyggnaden en träbyggnad, både i konstruktion och ytskikt. Träet ger matsalen identitet och värme i en i övrigt ganska likformig skolmiljö. Det södervända glaspartiets indelning blir med sitt väl tilltagna djup dekorativt och fungerar samtidigt effektivt som solavskärmning.

Det utvändiga svarta teglet är funktionellt och tåligt och ger den lilla tillbyggnaden en tyngd och närvaro som skapar en balans i relationen med den stora befintliga byggnaden. Genom precision och hantverksmässig detaljering i murverket finns en ny dimension att upptäcka när man kommer nära byggnaden.

/media/wscpgypf/01_rudbeck_matsal_2000.jpg /media/yqsnmuq1/02_rudbeck_matsal_2000.jpg /media/hdgmyfwr/03_rudbeck_matsal_2000.jpg