Canteen, Rudbeck Upper Secondary School

Sollentuna, 2018-20

The addition of the canteen both contrasts and blends into the existing architecture of the school. The new volume becomes a natural part of the overall composition whereas the material of the façade clearly differs adding new qualities to the whole.

 

Skolans nya matsal är en tillbyggnad som introducerar två nya material till byggnadens tidstypiska palett.  Nya kvalitéer tillförs samtidigt som de befintliga förstärks och förtydligas genom kontrastverkan.

Fasadens svarta tegel är funktionellt och tåligt och ger den lilla tillbyggnaden en tyngd och närvaro som skapar balans i relationen med den stora befintliga byggnaden. Genom precision och hantverksmässig detaljering i murverket finns en ny dimension att upptäcka när man kommer nära byggnaden.

Invändigt är tillbyggnaden en träbyggnad både i konstruktion och ytskikt. Träet ger matsalen en egen identitet och värme i en i övrigt ganska likformig skolmiljö. Det södervända glaspartiets dekorativa indelning blir med sitt väl tilltagna djup även effektivt som solavskärmning.

Photos by Åke E:son Lindman

/media/wscpgypf/01_rudbeck_matsal_2000.jpg /media/yqsnmuq1/02_rudbeck_matsal_2000.jpg /media/hdgmyfwr/03_rudbeck_matsal_2000.jpg