Bike Pavilion

Stockholm, 2015

Gestaltningen vill kommunicera idén om ett nyskapande och miljövänligt förhållningssätt till transport och byggande. Något fantastiskt och inspirerande som drar blicken till sig. Det skall vara enkelt, säkert och häftigt att vara cyklist i Stockholm.

Paviljongen byggs med ett modulsystem med stänger av trä och kopplingar i metall. Utvändigt monteras en väderskyddande fasad med överlappande transparenta skivor som fästs mot stommens kopplingspunkter med skruvar. Industriell exakthet, men ändå enkel och lättförståelig – som cykeln.

/media/faohauqq/01_cykelpaviljong_2000.jpg