Kvarteret Blästern office building

Stockholm, 2018-20

Kvarteret var ursprungligen en för sin tid visionär fabriks- och kontorsanläggning för Philips ritad av Sigurd Lewerentz på 1930-talet. Mycket av byggnadernas ursprungskaraktär och kvaliteter hade förvanskats över årtionden av ändrad användning, trender och ogenomtänkta materialval.

Nu har kvarteret har genomgått en total förvandling från att ha varit ett anonymt kontorskvarter till att bli en destination i den framväxande stadsdelen Hagastaden, med hotell, kontor och restauranger kring en öppen och aktiv innergård och takterrass. Appell arkitektkontor fick förtroendet att arbeta med huset mot gatan, som huvudsakligen innehåller kontorsytor. Ena halvan av huset, ritad av Lennart Tham, tillkom i slutet av 40-talet och hade under resans gång byggts ihop med det ursprungliga Lewerentzhuset på ett ganska okänsligt sätt.

Vårt främsta fokus har varit att arbeta utifrån ett genomtänkt antikvariskt förhållningssätt som värnar och lyfter fram byggnadernas ursprungliga arkitektur. Det har snarare handlat om att ta bort än lägga till och noggrant välja de tillägg som krävts för att skapa en funktionell helhet.

/media/b5gg2n1a/05_bl-stern_2000.jpg /media/2mjpsrre/01_bl-stern_2000.jpg /media/t4slxltl/02_bl-stern_2000.jpg /media/0dghd3tf/03_bl-stern_2000.jpg /media/vubesxfe/04_bl-stern_2000.jpg