Jung Relations

I Ragnar Östbergs vackra 30-tals-byggnad Industricentralen har de sista industriverksamheterna sedan länge flyttat ut och nu ger den rejäla pelarstommen perfekta förutsättningar för luftiga och ljusa kontor. Jungs två våningsplan kopplas samman med en ny interntrappa som skapar siktlinjer och väver samman lokalen till ett arbetslandskap där kommunikation och samarbete står i centrum. Planlösningen är organiserad utifrån en strävan att tillåta förändringar och expansion. Inredningens materialpalett spänner från det råa till det förfinade och knyter an till byggnadens ursprungliga funktionalistiska arkitektur.

/media/gwkkuyw1/02_jung_2000.jpg /media/x3up5gwk/01_jung_2000.jpg