Andulf

Stockholm, 2010-11

En försiktig ombyggnad har gett lokalen en tydlig ryggrad och bättre fördelning mellan ytor för formella och informella möten, arbete och paus. Genom variationer i ett öppet landskap skapas arbetsplatser som ger möjlighet till både kommunikation och avskildhet. Materialkvalité är ledmotivet. Känslan vid beröring, gott hantverk och långsiktighet.

/media/kc1c0f1b/01_andulf_2000.jpg /media/izhnnb5j/02_andulf_2000.jpg /media/ppxbtyi4/03_andulf_2000.jpg