Andulf

Stockholm, 2010-11

A careful renovation has given this office space a clear central axis and a better distribution between areas for formal and informal meetings, work and breaks.

 

En försiktig ombyggnad har gett lokalen en tydlig ryggrad och bättre fördelning mellan ytor för formella och informella möten, arbete och paus. Genom variationer i ett öppet landskap skapas arbetsplatser som ger möjlighet till både kommunikation och avskildhet. 

/media/kc1c0f1b/01_andulf_2000.jpg /media/izhnnb5j/02_andulf_2000.jpg /media/ppxbtyi4/03_andulf_2000.jpg